ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย

ผู้บริหาร

นายพีระยศ บุญเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

ทำเนียบผู้บริหาร

ลำดับ : 1
ชื่อ ผู้บริหาร : 1
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 2
ชื่อ ผู้บริหาร : 2
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 3
ชื่อ ผู้บริหาร : นายล้วน กองแก้ว
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 4
ชื่อ ผู้บริหาร : นายฉลอง แก้วตา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :
สถานะ : อดีตผู้บริหาร

ลำดับ : 5
ชื่อ ผู้บริหาร : นายพีระยศ บุญเพ็ง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 15 ธันวาคม 2555
สถานะ : ผู้บริหารปัจจุบัน