ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ ของ โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย

ผู้บริหาร

นายพีระยศ บุญเพ็ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงก์เพื่อการศึกษา

แบบสำรวจความคิดเห็น

คุณคิดว่าเว็บไซต์ เป็นอย่างไร
     ดีเยี่ยม
     ดีมาก
     ดี
     พอใช้

เว็บไซต์คณะครู

กรมอุตุนิยมวิทยา

ราคาน้ำมันวันนี้

โรงเรียนในสังกัด : โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย

พบข้อมูล: 6 รายการ
รหัส ชื่อ โรงเรียน หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์
31173 โรงเรียน โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี 036451293
16100311 โรงเรียน ลพบุรีปัญญานุกูล ป่าตาล เมืองลพบุรี ลพบุรี
16100517 โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 33 ป่ารัง ดงดินแดง หนองม่วง ลพบุรี 036426613
100000121 โรงเรียน โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ ท่ามะนาว ท่ามะนาว ชัยบาดาล ลพบุรี 0885418006
100000187 โรงเรียน โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี - บางกะพี้ บ้านหมี่ ลพบุรี 036700102
100000472 โรงเรียน ซอย 26 สาย 4 ซ้าย หมู่ที่ 4 มะนาวหวาน พัฒนานิคม ลพบุรี 0899001968